Việt English Deutsch Česky

Miele

 Triết lý của doanh nghiệp của Miele,một công ty với truyền thống hơn một thế kỷ,là ,,mãi mãi tôt đẹp hơn´´.Công ty sản xuất một số thiết bị gia dụng với chất lượng cao nhất trên thị trường.Từ khi thành lập,Miele đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm.Miele đã cho ra mắt hàng loạt các thiết kế với tiêu chuẩn cao và luôn luôn đi chước các công ty khác một bước.


MIELE

 

 
 
design by cz WEBSTART s.r.o.